Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2019 gepubliceerd door Echt-Susteren. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-47908".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621889_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Cypresstraat te Echt februari 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Echt-Susteren
Geo informatie (gemeente) Echt-Susteren
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2019-47908
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 47908
Publicerende organisatie Echt-Susteren
Startdatum 2019-02-22
Taal nl
Titel Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Cypresstraat te Echt februari 2019
Uitgever Echt-Susteren