Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2019 gepubliceerd door Zutphen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-4765".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR20191_6
Citeertitel Wegsleepverordening Zutphen 2003
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zutphen
Geo informatie (gemeente) Zutphen
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Grondslag artikel 1 van het Besluit wegslepen van voertuigen;1.0:c:BWBR0012649&artikel=1&g=2013-01-01
Identifier gmb-2019-4765
Jaargang 2019
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-10
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 4765
Publicerende organisatie Zutphen
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Gemeente Zutphen, wijziging tarieven Wegsleepverordening Zutphen 2003
Uitgever Zutphen