Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2019 gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-46615".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621853_1
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2019-2022”
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Schouwen-Duiveland
Geo informatie (gemeente) Schouwen-Duiveland
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 22 van de Huisvestingswet 2014;1.0:c:BWBR0035303&artikel=22&g=2017-07-01
Grondslag artikel 21 van de Huisvestingswet 2014;1.0:c:BWBR0035303&artikel=21&g=2017-07-01
Identifier gmb-2019-46615
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 46615
Publicerende organisatie Schouwen-Duiveland
Startdatum 2019-03-07
Taal nl
Titel Huisvestingsverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2019-2022
Uitgever Schouwen-Duiveland