Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-02-2019 gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-45804".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621840_1
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noardeast-Fryslân
Externe bijlage Toelichting |exb-2019-10545
Geo informatie (gemeente) Noardeast-Fryslân
Grondslag artikel 16 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=16&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-45804
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-26
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 45804
Publicerende organisatie Noardeast-Fryslân
Startdatum 2019-01-02
Taal nl
Titel Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân (2019)
Uitgever Noardeast-Fryslân