Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2019 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-4319".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR619964_1
Citeertitel APV Súdwest-Fryslân 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Identifier gmb-2019-4319
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 4319
Publicerende organisatie Súdwest-Fryslân
Startdatum 2019-01-09
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Súdwest-Fryslân
Uitgever Súdwest-Fryslân