Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2019 gepubliceerd door Terschelling. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-39685".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621632_1
Citeertitel Nieuwe beleidsregels wonen
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Terschelling
Externe bijlage Bijlage 1 bestaande invullocaties|exb-2019-9280
Externe bijlage Bijlage 2. Zoekgebied nieuwe woningbouwlocaties|exb-2019-9281
Geo informatie (gemeente) Terschelling
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2019-39685
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 39685
Publicerende organisatie Terschelling
Referentienummer 2019/ nieuwe beleidsregels wonene
Samenvatting het is wenselijk om in beleidsregels invulling te geven aan onze bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van de regels in een bestemmingsplan of beheersverordening, dit om het woningbouwprogramma zorgevuldig en snel uit te voeren
Startdatum 2019-02-21
Taal nl
Titel Beleidsregels nieuwe woningen (2019) Definitief
Uitgever Terschelling