Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2019 gepubliceerd door Molenlanden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-39178".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621596_1
Citeertitel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Molenlanden
Geo informatie (gemeente) Molenlanden
Grondslag artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen;1.0:c:BWBR0033715&artikel=3.8&g=2019-02-03
Grondslag artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen;1.0:c:BWBR0033715&artikel=3.9&g=2019-02-03
Grondslag Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming;1.0:c:BWBR0041233&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-39178
Jaargang 2019
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 39178
Publicerende organisatie Molenlanden
Referentienummer 1000884
Startdatum 2019-02-20
Taal nl
Titel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Molenlanden 2019
Uitgever Molenlanden