Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2019 gepubliceerd door Molenlanden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-39157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621592_1
Citeertitel Verordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Molenlanden
Geo informatie (gemeente) Molenlanden
Grondslag artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=2%3A14&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=3%3A12&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=3%3A42&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 139 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=139&g=2019-01-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2019-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-39157
Jaargang 2019
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 39157
Publicerende organisatie Molenlanden
Referentienummer 1000884
Startdatum 2019-02-20
Taal nl
Titel Verordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019
Uitgever Molenlanden