Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-02-2019 gepubliceerd door Uden. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-32176".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621303_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Uden 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2023-02-04
Eindverantwoordelijke Uden
Geo informatie (gemeente) Uden
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR612521/CVDR612521_2.html
Identifier gmb-2019-32176
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 32176
Publicerende organisatie Uden
Referentienummer D00143113
Startdatum 2019-02-12
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Uden 2019
Uitgever Uden