Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2019 gepubliceerd door Gemert-Bakel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-320805".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemert-Bakel
Geo informatie (gemeente) Gemert-Bakel
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/482539/CVDR482539_1.html
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&g=2019-12-18
Jaargang 2019
Maker Gemert-Bakel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-31
Referentienummer 92136-2019
Regeling CVDR635657_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2020
Uitgever Gemert-Bakel
Verwijzing gmb-2019-320805
Volgnummer 320805