Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2019 gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-320473".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Tytsjerksteradiel
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tytsjerksteradiel
Geo informatie (gemeente) Tytsjerksteradiel
Grondslag Onbekend
Jaargang 2019
Maker Tytsjerksteradiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-31
Referentienummer Z2019 - 11164
Regeling CVDR635546_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent bijzondere bijstand (Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Tytsjerksteradiel)
Uitgever Tytsjerksteradiel
Verwijzing gmb-2019-320473
Volgnummer 320473