Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2019 gepubliceerd door Brunssum. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-319969".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Wmo gemeente Brunssum 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Brunssum
Geo informatie (gemeente) Brunssum
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&g=2019-12-18
Jaargang 2019
Maker Brunssum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-31
Regeling CVDR635384_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels Wmo gemeente Brunssum 2020)
Uitgever Brunssum
Verwijzing gmb-2019-319969
Volgnummer 319969