Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Gemert-Bakel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-318993".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemert-Bakel
Geo informatie (gemeente) Gemert-Bakel
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/
Jaargang 2019
Maker Gemert-Bakel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-27
Regeling CVDR635104_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen
Uitgever Gemert-Bakel
Verwijzing gmb-2019-318993
Volgnummer 318993