Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Baarle-Nassau. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-318757".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wvggz regio Breda
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarle-Nassau
Geo informatie (gemeente) Baarle-Nassau
Grondslag artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A3&g=2019-11-14
Grondslag artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A4&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Baarle-Nassau
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-27
Regeling CVDR635057_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-12-28
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent Mandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft
Uitgever Baarle-Nassau
Verwijzing gmb-2019-318757
Volgnummer 318757