Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Nissewaard. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-318366".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Themakaart 99-58-2138|exb-2019-63015
Bijlage Bijlage 2 Themakaart 99-58-2137|exb-2019-63016
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nissewaard
Geo informatie (gemeente) Nissewaard
Grondslag artikel 151c, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nissewaard/445575/CVDR445575_3.html
Jaargang 2019
Maker Nissewaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-27
Referentienummer Casenummer: 19.B.00414
Regeling CVDR634951_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-12-28
Taal nl
Titel Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard tot aanwijzing van openbare plaatsen waar camera's worden ingezet in het belang van de handhaving van de openbare orde (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025)
Uitgever Nissewaard
Verwijzing gmb-2019-318366
Volgnummer 318366