Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Zeewolde. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-316511".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Beleidsregels terug- en invordering Bbz 2004
Betreft regeling CVDR634430_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeewolde
Gemeentenaam Zeewolde
Grondslag Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-316511
Jaargang 2019
Metadataconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 316511
Publicerende organisatie Zeewolde
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent terug- en invordering (Beleidsregels terug- en invordering Bbz 2004)
Uitgever Zeewolde