Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Amersfoort. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-316444".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR634398_1
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Amersfoort 2020
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amersfoort
Externe bijlage Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning|exb-2019-62614
Geo informatie (gemeente) Amersfoort
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2019-11-14
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&g=2019-07-01
Identifier gmb-2019-316444
Jaargang 2019
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 316444
Publicerende organisatie Amersfoort
Referentienummer 1199648
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Amersfoort 2020)
Uitgever Amersfoort