Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door West Betuwe. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-316405".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke West Betuwe
Geo informatie (gemeente) West Betuwe
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&g=2018-06-13
Jaargang 2019
Maker West Betuwe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-27
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Uitgever West Betuwe
Verwijzing gmb-2019-316405
Volgnummer 316405