Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2019 gepubliceerd door Veere. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-314846".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veere
Geo informatie (gemeente) Veere
Grondslag artikel 226 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=226&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Veere
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-24
Referentienummer 19b.06875
Regeling CVDR633790_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
Uitgever Veere
Verwijzing gmb-2019-314846
Volgnummer 314846