Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Beesel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-314541".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beesel
Geo informatie (gemeente) Beesel
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Beesel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-27
Regeling CVDR633698_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020 (Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020)
Uitgever Beesel
Verwijzing gmb-2019-314541
Volgnummer 314541