Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2019 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-313606".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Albrandswaard
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Geo informatie (gemeente) Albrandswaard
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2019-11-14
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Albrandswaard/CVDR606977/CVDR606977_1.html
Jaargang 2019
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-23
Referentienummer 94530
Regeling CVDR633440_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-12-24
Taal nl
Titel Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Albrandswaard
Uitgever Albrandswaard
Verwijzing gmb-2019-313606
Volgnummer 313606