Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2019 gepubliceerd door Kerkrade. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-312845".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Nadere regels Kwaliteitsrichtlijnen|exb-2019-62030
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kerkrade
Geo informatie (gemeente) Kerkrade
Grondslag artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.3&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Kerkrade
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-24
Referentienummer 19Rb051
Regeling CVDR633144_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2020
Uitgever Kerkrade
Verwijzing gmb-2019-312845
Volgnummer 312845