Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2019 gepubliceerd door Bergen op Zoom. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-312746".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening havengelden Bergen op Zoom 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergen op Zoom
Geo informatie (gemeente) Bergen op Zoom
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Bergen op Zoom
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-31
Referentienummer B19-019793
Regeling CVDR633108_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad gemeente Bergen op Zoom inhoudende de Verordening havengelden Bergen op Zoom 2020
Uitgever Bergen op Zoom
Verwijzing gmb-2019-312746
Volgnummer 312746