Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2019 gepubliceerd door Westervoort. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-311869".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Westervoort
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Westervoort
Geo informatie (gemeente) Westervoort
Grondslag artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen]|[1.0:c:BWBR0002320&artikel=65&g=2019-01-01
Grondslag artikel 231 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&g=2019-01-01
Grondslag artikel 244 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=244&g=2019-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Westervoort
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.10/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-20
Referentienummer Z/19/058612
Regeling CVDR632793_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-12-21
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent ambtshalve verminderding gemeentelijke belastingen (Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Westervoort)
Uitgever Westervoort
Verwijzing gmb-2019-311869
Volgnummer 311869