Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2019 gepubliceerd door Zutphen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-311070".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zutphen
Geo informatie (gemeente) Zutphen
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Zutphen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-24
Referentienummer 149251
Regeling CVDR632587_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-08
Taal nl
Titel Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het verstrekken van leningen voor het toekomstbestendig maken van koopwoningen (Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019)
Uitgever Zutphen
Verwijzing gmb-2019-311070
Volgnummer 311070