Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2019 gepubliceerd door Leeuwarden. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-310018".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Kaartje Vlietzone|exb-2019-61282
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2020-07-01
Eindverantwoordelijke Leeuwarden
Geo informatie (gemeente) Leeuwarden
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Leeuwarden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-19
Regeling CVDR632299_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-12-20
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
Uitgever Leeuwarden
Verwijzing gmb-2019-310018
Volgnummer 310018