Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2019 gepubliceerd door Waadhoeke. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-309868".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waadhoeke
Geo informatie (gemeente) Waadhoeke
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=102&g=2019-08-01
Grondslag artikel 100 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=100&g=2019-08-01
Grondslag artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=76m&g=2019-04-02
Jaargang 2019
Maker Waadhoeke
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-23
Regeling CVDR632262_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent voorzieningen huisvesting onderwijs (Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke)
Uitgever Waadhoeke
Verwijzing gmb-2019-309868
Volgnummer 309868