Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2019 gepubliceerd door Geertruidenberg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-307292".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening rioolheffing 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Geertruidenberg
Grondslag artikel 228, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&lid=2&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Geertruidenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-18
Regeling CVDR631727_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020
Uitgever Geertruidenberg
Verwijzing gmb-2019-307292
Volgnummer 307292