Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2019 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-306815".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Zeehavengeldverordening 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-01-01
Eindverantwoordelijke Harlingen
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-17
Regeling CVDR631598_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van Zeehavengeld 2020
Uitgever Harlingen
Verwijzing gmb-2019-306815
Volgnummer 306815