Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2019 gepubliceerd door Eindhoven. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-304993".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Toel. Huisvestingsverordening Eindhoven 2020|exb-2019-60055
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Eindhoven
Geo informatie (gemeente) Eindhoven
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 4 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&g=2019-07-01
Grondslag artikel 12 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=12&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Eindhoven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-16
Regeling CVDR631293_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2020
Uitgever Eindhoven
Verwijzing gmb-2019-304993
Volgnummer 304993