Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2019 gepubliceerd door Opsterland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-302769".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Legesverordening Opsterland 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Opsterland
Geo informatie (gemeente) Opsterland
Grondslag artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Jaargang 2019
Maker Opsterland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-13
Referentienummer 0086-AZK-33335
Regeling CVDR631049_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening Opsterland 2020
Uitgever Opsterland
Verwijzing gmb-2019-302769
Volgnummer 302769