Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2019 gepubliceerd door Oegstgeest. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-301630".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening precariobelasting 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Oegstgeest
Geo informatie (gemeente) Oegstgeest
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Oegstgeest
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-12
Referentienummer Z/19/127401/255980
Regeling CVDR630880_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-13
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent de heffing en de invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting 2020)
Uitgever Oegstgeest
Verwijzing gmb-2019-301630
Volgnummer 301630