Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2019 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-301062".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels afwijken bestemmingsplan onder de ‘kruimelgevallenlijst’ 2019’
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=3%3A42&lid=2&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-12
Referentienummer 0637442549
Regeling CVDR630803_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-12-13
Taal nl
Titel Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Beleidsregels afwijken bestemmingsplan onder de ‘kruimelgevallenlijst’ 2019
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2019-301062
Volgnummer 301062