Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2019 gepubliceerd door Heerlen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-297481".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage toelichting beleidsregel groene daken/gevels|exb-2019-58652
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2024-12-31
Eindverantwoordelijke Heerlen
Geo informatie (gemeente) Heerlen
Grondslag artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A25&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Heerlen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-09
Referentienummer OBM-19000029
Regeling CVDR630513_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de subsidiëring van groendaken en groengevels. (Stimuleringsregeling groendaken en groengevels 2020 – 2024)
Uitgever Heerlen
Verwijzing gmb-2019-297481
Volgnummer 297481