Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2019 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-295771".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit huisvestingsverordening Nijmegen 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Grondslag Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&g=2019-07-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-05
Referentienummer Collegevergadering 3 december 2019, nr. 4.6
Regeling CVDR630361_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-12-31
Taal nl
Titel MANDAATBESLUIT HUISVESTINGSVERORDENING NIJMEGEN 2020
Uitgever Nijmegen
Verwijzing gmb-2019-295771
Volgnummer 295771