Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2019 gepubliceerd door Hoeksche Waard. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-29125".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621115_1
Citeertitel Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hoeksche Waard 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoeksche Waard
Geo informatie (gemeente) Hoeksche Waard
Grondslag artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=7%3A5&g=2019-01-01
Grondslag artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=7%3A13&g=2019-01-01
Grondslag artikel 84 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=84&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-29125
Jaargang 2019
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-07
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 29125
Publicerende organisatie Hoeksche Waard
Startdatum 2019-02-08
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hoeksche Waard 2019
Uitgever Hoeksche Waard