Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2019 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-291176".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Parkeerverordening 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-01-01
Eindverantwoordelijke Harlingen
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-02
Regeling CVDR630080_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Parkeerverordening 2020
Uitgever Harlingen
Verwijzing gmb-2019-291176
Volgnummer 291176