Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2019 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-285062".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Winkeltijden Nijmegen 2016
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2013-07-01
Jaargang 2019
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-11-25
Referentienummer Raadsbesluit d.d.11 mei 2016
Regeling CVDR629687_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2016-05-24
Taal nl
Titel Verordening Winkeltijden Nijmegen 2016 (Rectificatie)
Uitgever Nijmegen
Verwijzing gmb-2019-285062
Volgnummer 285062