Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2019 gepubliceerd door Uden. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-283297".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanvullend afwegingskader middelgrote en grootschaligevormen van 'short stay
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uden
Geo informatie (gemeente) Uden
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=3.1.2&g=2017-07-01
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2019-11-14
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Uden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-11-21
Regeling CVDR629521_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-11-22
Taal nl
Titel Aanvullend afwegingskader middelgrote en grootschalige vormen van 'short stay'
Uitgever Uden
Verwijzing gmb-2019-283297
Volgnummer 283297