Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2019 gepubliceerd door Westerwolde. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-280530".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Westerwolde 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Westerwolde
Geo informatie (gemeente) Westerwolde
Grondslag Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&g=2019-08-01
Grondslag Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&g=2019-08-01
Grondslag Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&g=2019-04-02
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Westerwolde
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-11-19
Referentienummer Z/19/093034
Regeling CVDR629336_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Westerwolde 2020
Uitgever Westerwolde
Verwijzing gmb-2019-280530
Volgnummer 280530