Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-2019 gepubliceerd door Hengelo. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-277520".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage Horecavisie Hengelo 2016|exb-2019-54533
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hengelo
Geo informatie (gemeente) Hengelo
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Hengelo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-11-18
Referentienummer 2443331
Regeling CVDR629133_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-11-18
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening 2019
Uitgever Hengelo
Verwijzing gmb-2019-277520
Volgnummer 277520