Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-2019 gepubliceerd door Leidschendam-Voorburg. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-271216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020–2021 gemeente Leidschendam-Voorburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leidschendam-Voorburg
Geo informatie (gemeente) Leidschendam-Voorburg
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2019-10-01
Grondslag titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES]|[1.0:c:BWBR0028745&titeldeel=3&g=2012-07-01
Grondslag artikel 2.3.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.3.2&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Leidschendam-Voorburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-11-08
Referentienummer 1168
Regeling CVDR628836_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-12-12
Taal nl
Titel Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020–2021 gemeente Leidschendam-Voorburg
Uitgever Leidschendam-Voorburg
Verwijzing gmb-2019-271216
Volgnummer 271216