Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2019 gepubliceerd door Purmerend. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-267973".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Huisvestingsverordening Purmerend
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Purmerend
Geo informatie (gemeente) Purmerend
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-10-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Purmerend/CVDR609219/CVDR609219_3.html
Jaargang 2019
Maker Purmerend
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-11-05
Referentienummer 1491134
Regeling CVDR628749_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-11-06
Taal nl
Titel Beleidsregels Huisvestingsverordening Purmerend
Uitgever Purmerend
Verwijzing gmb-2019-267973
Volgnummer 267973