Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2019 gepubliceerd door Asten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-258548".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Asten
Geo informatie (gemeente) Asten
Grondslag artikel 59a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=59a&g=2019-01-01
Grondslag titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=10.1&g=2019-10-01
Jaargang 2019
Maker Asten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-10-24
Referentienummer 2019061994
Regeling CVDR628457_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-10-24
Taal nl
Titel Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
Uitgever Asten
Verwijzing gmb-2019-258548
Volgnummer 258548