Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2019 gepubliceerd door Druten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-248705".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Druten 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Druten
Geo informatie (gemeente) Druten
Grondslag artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A23&g=2019-10-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2019-01-01
Grondslag artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht]|[1.0:c:BWBR0001936&artikel=1&g=2010-11-01
Grondslag artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet]|[1.0:c:BWBR0009950&artikel=5.4&lid=4&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Druten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-10-14
Regeling CVDR628219_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-10-15
Taal nl
Titel Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Druten
Uitgever Druten
Verwijzing gmb-2019-248705
Volgnummer 248705