Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2019 gepubliceerd door Waadhoeke. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-248292".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Huisvesting arbeidsmigranten, advies|exb-2019-48874
Citeertitel Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Waadhoeke 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waadhoeke
Geo informatie (gemeente) Waadhoeke
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2019-10-01
Grondslag artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.4, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.4&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.22, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.22&lid=2&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.23 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.23&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.33&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.7 van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=2.7&g=2019-07-01
Grondslag bijlage II van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&bijlage=II&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Waadhoeke
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-10-15
Referentienummer 19.205424
Regeling CVDR628214_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-10-16
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent huisvesting arbeidsmigranten (Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Waadhoeke 2019)
Uitgever Waadhoeke
Verwijzing gmb-2019-248292
Volgnummer 248292