Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2019 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-247282".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&g=2019-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/CVDR604365/CVDR604365_2.html
Jaargang 2019
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-10-11
Regeling CVDR628196_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-10-11
Taal nl
Titel Beleidsregel landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang Elburg
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2019-247282
Volgnummer 247282