Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2019 gepubliceerd door Cranendonck. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-224898".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019’
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Cranendonck
Geo informatie (gemeente) Cranendonck
Grondslag artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&lid=1&g=2018-07-28
Jaargang 2019
Maker Cranendonck
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-09-13
Regeling CVDR627484_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-09-16
Taal nl
Titel Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2019 gemeente Cranendonck
Uitgever Cranendonck
Verwijzing gmb-2019-224898
Volgnummer 224898