Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2019 gepubliceerd door Ooststellingwerf. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-217314".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2018 gemeente Ooststellingwerf
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ooststellingwerf
Geo informatie (gemeente) Ooststellingwerf
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-07-21
Jaargang 2019
Maker Ooststellingwerf
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-09-09
Referentienummer agendapunt 5.a.5
Regeling CVDR627346_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-09-10
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning
Uitgever Ooststellingwerf
Verwijzing gmb-2019-217314
Volgnummer 217314