Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-08-2019 gepubliceerd door Oudewater. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-206261".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Oudewater 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Oudewater
Geo informatie (gemeente) Woerden
Grondslag artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&lid=1&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Oudewater
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-08-20
Regeling CVDR627124_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-08-21
Taal nl
Titel Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de huisvesting in de regio Utrecht, gemeente Oudewater (Huisvestingsverordening gemeente Oudewater 2019)
Uitgever Oudewater
Verwijzing gmb-2019-206261
Volgnummer 206261